Ugody BPH

Według informacji Pulsu Biznesu bank BPH w połowie 2022 roku zaczął pilotażowo oferować 300 wybranym klientom przewalutowanie kredytów. Do końca grudnia podpisał ich dokładnie 34. W efekcie, jak czytamy w rocznym raporcie, BPH nie zdecydował się na przedłużenie oferty ugód.