Nie podpisuj ugody bez analizy prawnej i finansowej! 

Nie daj się ponownie oszukać bankowi.

Przedstawione wyliczenia mają charakter przybliżony. 

Jeżeli chcesz dokonać wnikliwej oceny proponowanej przez bank ugody, skorzystaj z porady.

 

Zgłoś się do Stowarzyszenia SBB w celu odbycia indywidualnej analizy prawnej i/lub finansowej, 

która wskaże: 

– co zyskasz wchodząc na drogę sądową (zwrot nadpłaty, odsetki ustawowe za opóźnienie), 

lub 

– co zyskasz podpisując ugodę z bankiem.