Webinar: waloryzacja – czy bank może pozwać kredytobiorcę?

Po korzystnym dla Frankowiczów wyroku z dn. 15.06..2023 r. ogłoszonym przez TSUE, przedstawiciele sektora bankowego ogłosili, że banki będą pozywać kredytobiorców o waloryzację, czyli zmianę wartości świadczenia pieniężnego (zwrot kapitału kredytu poddawany waloryzacji). Zdaniem sektora bankowego, wyrok TSUE nie rozstrzygnął kwestii waloryzacji, a miałaby być to dla nich rekompensata za brak możliwości pozywania przez banki kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W związku z powyższym r.pr. Radosław Górski oraz Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, zorganizował w dn. 14.09.2023 r. webinar, podczas którego omówił: Waloryzacja – komu się należy zgodnie z prawem?

Według zasady nominalizmu występującej w polskim porządku prawnym, zobowiązanie pieniężne (w tym przypadku kapitał kredytu) ma być wykonane poprzez zapłatę takiej samej kwoty, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Dla Frankowiczów jest to jednoznaczne z tym, że muszą zwrócić kwotę udzielonego kredytu w takiej wysokości, jaka została im udostępniona przez bank. Waloryzacja sądowa jest natomiast zmianą wysokości świadczenia pieniężnego i uzależniona jest m.in. od siły nabywczej pieniądza. Choć waloryzacja sądowa musi spełnić różne przesłanki, w konsekwencji oznaczałaby, że w przypadku jej zasądzenia, kredytobiorcy musieliby zwrócić powiększoną o waloryzację kwotę udostępnionego kredytu po ustaleniu nieważności umowy kredytowej.

Warszawski sąd w osobie sędziego Maja skierował do TSUE kolejne zapytanie prawne, tym razem dotyczące waloryzacji.

Trybunał unijny tym razem pochyli się nad rozstrzygnięciem sprawy i odpowiedzią na pytanie: Czy bankom należy się zwrot świadczenia zwaloryzowanego? Czy Frankowicze będą musieli oddać bankowi tzw. „powiększoną” kwotę kredytu, po ustaleniu nieważności umowy kredytowej?

Zapraszamy do odsłuchania webinaru i zapoznania się z treścią.

Podobne wpisy