Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące kredytów „frankowych”, z wyliczeniem propozycji ugody ze strony banku oraz korzyści, jaki uzyskałby kredytobiorca występując na drogę sądową

Przykład nr. 1

Przykład nr. 2

Przykład nr. 3