UGODA to:

  • dodatkowe pieniądze dla banku w zamian za oszczędność Twojego czasu
  • alternatywa to od 2 do 4 lat procesu
  • wygrana banku

PROCES to:

  • zwrot nadpłaty w około od 2 do 4 lat
  • plus odsetki za 2 do 4 lat pozwalające pokryć koszty prawnika
  • wygrana kredytobiorcy
Jeżeli bank proponuje Ci ugodę, to na pewno ma w tym interes

Banki informują, że coraz więcej Frankowiczów zawiera ugody z bankami. Faktem jest, że podstawą takiej ugody jest przeliczenie pozostałego salda do spłaty po dzisiejszym kursie CHF i jego częściowe lub całkowite umorzenie.

Czy ugoda frankowa jest tanim sposobem pozbycia się CHF-ów z kredytu?

NIE! Jest to na pewno szybki sposób, ale nie tani. Po około 13-14 latach spłaty kredytu, kredytobiorcy mają już spłaconą kwotę udostępnionego kredytu. Każdy kolejny rok to nadpłata ponad tę kwotę, która w przypadku podpisania z bankiem ugody zazwyczaj przepada. Dodatkowo w części z propozycji, kredytobiorcy muszą jeszcze coś bankowi dopłacić (w opcji zamknięcia kredytu) lub przechodzą na spłatę rat w PLN. W każdym przypadku jest to jednak „dopłata” do kredytu frankowego.

Pierwsi kredytobiorcy „wojownicy”, Stowarzyszenie SBB, od lat walczą o sprawiedliwość dla Frankowiczów. To szereg oddolnych działań, nacisków, manifestacji, doprowadził nas do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak wypowiedział się wprost – umowy „frankowe” są nieważne, działanie banków (czyt. proponowanie podpisywania takich umów) były nieuczciwe! 

Czy podpisanie ugody z bankiem, nie będzie „odpuszczeniem” bankowi i umożliwienie dalszego, bezkarnego działania? 

Zastanówmy się, kredyty „Alicja” pod koniec lat 90-tych ub. wieku i początek lat 2000, kredyty „frankowe” w latach 2004-2011, pomniejsze oblikacje i polisolokaty, a teraz problem z WIBOR-em… 

Zanim zdecydujesz się podpisać ugodę koniecznie sprawdź w naszym kalkulatorze ile BANK powinien Ci ZWRÓCIĆ.

ILE MOŻESZ WYGRAĆ W SĄDZIE?
LEPSZY SĄD NIŻ UGODA
STATYSTYKI
CO KORZYSTNIEJSZE: SĄD CZY UGODA?
CZY SĄD MOŻE BYĆ LEPSZY NIŻ UGODA?
1.

Banki oferują Ci ugodę, bo na niej więcej zyskują.

2.

Decydując się na pierwszą ofertę ugody ze strony banku tracisz najwięcej. Sprawdź, ile możesz zyskać w procesie sądowym, a ile bank chce Tobie odebrać. 

3.

Zanim zdecydujesz się na ugodę rozważ inne możliwości. 

4.

Banki coraz częściej odstępują od apelacji w przypadku wygranej kredytobiorcy.

5.

Sądy w wielu przypadkach udzielają zabezpieczeń spłaty kredytu na czas trwania procesu (czyli wstrzymują płatność rat kredytowych).

Jakie są ugody sądowe?

Szybkie?

Bankom zależy na jak najszybszym zawarciu ugody, a więc proces jej podpisania trwa około miesiąca. Skąd ten pośpiech? Bank na ugodzie zarabia i zamyka drogę kredytobiorcy do wytoczenia procesu sądowego, w którym mogą odzyskać nadpłatę + odsetki ustawowe za opóźnienie za czas trwania procesu. Odsetki sięgają najczęściej kilkudziesięciu tys. zł. 

Tanie?

Ugoda z bankiem to proces „bezkosztowy”, zaś proces frankowy to koszt obsługi sprawy przez kancelarię. 

Jednak korzyść z procesu z bankiem i wygrana w postaci nieważności umowy, zwrotu nadpłaty i odsetek ustawowych pokrywa nie tylko koszt prawnika, ale zapewnia należne pieniądze Frankowiczom z tytułu nieuczciwie podpisanej umowy z bankiem. 

Pewne? 

Zawarcie ugody z bankiem jest pewne dwóch rzeczy: kredyt będzie przewalutowany na PLN i jednocześnie kredytobiorcy stracą jakąkolwiek szansę na proces sądowy (zrzekając się tego w ugodzie), jak również ściągnięcie na siebie ew. ryzyka podatkowego. Stan na październik 2023 r., to ok. 99,5% wygranych Frankowiczów z bankami. Korzystne wyroki to nieważności umów i zwrot nadpłaty oraz wykreślenie hipoteki z KW. 

Sprawiedliwe wobec innych kredytobiorców? 

Zadajemy sobie natomiast pytanie, czy uczciwe i sprawiedliwe było podpisywanie umów kredytowych powiązanych z niestabilnym kursem franka szwajcarskiego? Czy stwierdzenie, że ugody bankowe to wyrównanie sytuacji frankowiczów i złotówkowiczów jest prawdziwe, w dobie ogromnych problemów z kredytami PLN + WIBOR? 

Ugoda bankowa może się opłacać?

Skorzystaj ze sprawdzonej kancelarii!

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu prowadzi zestawienie rekomendowanych kancelarii prawnych, które z sukcesami dochodzą roszczeń od banków dla kredytobiorców. Kancelarie są sprawdzone pod kątem oferowanych warunków współpracy, podpisywanych umów i doświadczenia w prowadzonych sprawach. 

Autor: https://rekrutacja.anstar.edu.pl/studia-jednolite-magisterskie/prawo/

Kancelarie nie mogą prowadzić agresywnego marketingu, gdyż uniemożliwiają im to przepisy kodeksu etyki zawodowej.

Treści publikowane przez kancelarie to nie reklamy, a informacje o wygranych sprawach lub treści merytoryczne i naukowe, które przepisy kodeksu wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata im umożliwiają.

Z każdą kancelarią można omówić szczegółowo warunki wynagrodzenia i jego poszczególne składowe.

Czy ugoda bankowa może się opłacać?